Sorgh

Missie van AhinoamSorgh

“Zorg verlenen aan onze hulpbehoevende medemens, zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen dit vanuit een gedragen christelijke levensovertuiging”

Missie van AhinoamSorgh vanuit gedachtengoed Sorgh.nl

“Zorg verlenen aan onze hulpbehoevende medemens, zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Dit vanuit een gedragen christelijke levensovertuiging”

Visie van Sorgh.nl

AhinoamSorgh kijkt over kerkmuren heen en staat open voor jou. Centraal staat voor ons jou welbevinden.

Wij accepteren je zoals je bent, met jouw bijzonderheden. Dit betekent dat wij altijd naast je zullen gaan staan, nabijheid bieden om vandaar uit samen te zoeken naar het antwoord op de dingen die jij nodig hebt. Dit geldt voor groepszorg en/of begeleiding als ook voor de individuele zorg.

Wanneer je zorg nodig hebt wil je niet alleen de beste zorg ontvangen, maar ook zorg die volledig aansluit bij jouw christelijke levensovertuiging. Zoals je dat gewend bent vanuit thuis. Vanuit de christelijke levensovertuiging God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf is ons uitgangspunt. Dat is als een rode draad verweven in onze zorg- en dienstverlening. 

Het is prachtig om als zorgaanbieder vanuit deze overtuiging een waardevolle aansluiting te vinden met de cliënt. 

AhinoamSorgh

Identiteit
Ahinoam  betekent 'Broeders der Liefde'. Vertaald naar onze visie betekent dit je naaste liefhebben als jezelf.  AhinoamSorgh kijkt over kerkmuren heen en staat open voor jou. De identiteit is bij AhinoamSorgh door de dag heen zichtbaar. Zo bidden en danken wij bij het eten, lezen wij uit de Bijbel en luisteren we naar psalmen en gezangen. De avondsluiting vindt plaats in groepsverband, maar het kan ook individueel wanneer jij  dat wilt. Op zondag worden de diensten van de Gereformeerde Gemeente in Deventer bezocht. 

AhinoamSorgh biedt 

 • Zorg en begeleiding aan  mensen met een verstandelijke beperking.
 • Een eigen plek in een rustige woonomgeving waar je gezien en gehoord wordt.
 • Een tijdelijke woonplek, omdat je even uit je huidige woonomgeving weg wilt.
 • Dagbesteding. 
 • Proefwonen – wennen aan het op jezelf gaan wonen.
 • Logeren.

Wonen, werken en begeleiding bij AhinoamSorgh

 • Daar word jij gezien!
 • Nabijheid en meebewegen als antwoord op de hulpvraag die jij stelt. Samen met je vaste begeleider en het team ga jij op zoek naar passende zorg, begeleiding en daginvulling voor jou.  Dit kan in groepsverband, maar ook individueel. Het belangrijkste is dat jij wordt gezien en gehoord. Veiligheid en geborgenheid zijn daarbij kernbegrippen.
 • Past werk buitenshuis beter bij jou, dan zoeken we hier samen naar.
 • Binnenshuis wordt in samenwerking met HadassahSorgh ook gewerkt aan diverse artikelen voor de verkoop.

Wanneer past AhinoamSorgh niet bij jou?

 • Als lichamelijke zorg  voorliggend is op de verstandelijke beperking (als behandeling en begeleiding primair gericht is op de lichamelijke zorg);
 • Psychiatrische problematiek is voorliggend op de verstandelijke beperking (als behandeling en begeleiding primair gericht is op de psychiatrische problematiek);
 • Als de veiligheid van de client zelf, medeclient en medewerker niet gewaarborgd kan worden

Waar jij wordt gezien

Benieuwd naar de mogelijkheden van AhinoamSorgh voor jezelf of voor uw familielid?  Wij helpen je/u graag verder! 

Neem contact met ons op
AhinoamSorgh waar jij wordt gezien