Sorgh

Missie van AhinoamSorgh

“Zorg verlenen aan onze hulpbehoevende medemens, zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Dit vanuit een gedragen christelijke levensovertuiging"

Missie van AhinoamSorgh vanuit gedachtengoed Sorgh.nl

“Zorg verlenen aan onze hulpbehoevende medemens, zoals wij zelf zorg zouden willen ontvangen. Dit vanuit een gedragen christelijke levensovertuiging”

AhinoamSorgh is het resultaat van een van de missies waar Sorgh in het afgelopen half jaar aan heeft gewerkt. 

AhinoamSorgh is de tweede kleinschalige woonvorm van Sorgh.

Visie van AhinoamSorgh

Centraal staat voor ons het welbevinden van de cliënt. 

Wij accepteren de cliënt met zijn of haar bijzonderheden. Dit betekent dat wij altijd naast de cliënt gaan staan en nabijheid bieden, om van daaruit samen te zoeken naar het antwoord op zijn of haar behoeften. Dit geldt zowel voor de groepszorg en begeleiding als voor individuele zorg.

Wanneer je zorg nodig hebt wil je niet alleen de beste zorg, maar ook zorg die volledig aansluit bij jouw christelijke levensovertuiging. Zorg zoals je die gewend bent van thuis.

De christelijke levensovertuiging 'God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf' is ons uitgangspunt. Dit loopt als een rode draad door onze zorg- en dienstverlening. 

Het is prachtig om als zorgaanbieder vanuit deze overtuiging een waardevolle aansluiting te vinden bij de cliënt. 

 

AhinoamSorgh

Identiteit
Ahinoam  betekent 'Broeders der Liefde'. Vertaald naar onze visie betekent dit je naaste liefhebben als jezelf.  AhinoamSorgh kijkt over kerkmuren heen en staat open voor jou. De identiteit is bij AhinoamSorgh door de dag heen zichtbaar. Zo bidden en danken wij bij het eten, lezen wij uit de Bijbel en luisteren we naar psalmen en gezangen. De avondsluiting vindt plaats in groepsverband, maar het kan ook individueel wanneer jij  dat wilt. Op zondag worden de diensten van de Gereformeerde Gemeente in Deventer bezocht. 

AhinoamSorgh biedt 

  • Zorg en begeleiding aan  mensen met een verstandelijke beperking.
  • Een eigen plek in een rustige woonomgeving waar je gezien en gehoord wordt.
  • Een tijdelijke woonplek, omdat je even uit je huidige woonomgeving weg wilt.
  • Dagbesteding. 
  • Proefwonen – wennen aan het op jezelf gaan wonen.
  • Logeren.

Wonen, werken en begeleiding bij AhinoamSorgh

  • Daar word jij gezien!
  • Nabijheid en meebewegen als antwoord op de hulpvraag die jij stelt. Samen met je vaste begeleider en het team ga jij op zoek naar passende zorg, begeleiding en daginvulling voor jou.  Dit kan in groepsverband, maar ook individueel. Het belangrijkste is dat jij wordt gezien en gehoord. Veiligheid en geborgenheid zijn daarbij kernbegrippen.
  • Past werk buitenshuis beter bij jou, dan zoeken we hier samen naar.
  • Binnenshuis wordt in samenwerking met HadassahSorgh ook gewerkt aan diverse artikelen voor de verkoop.

Waar jij wordt gezien

Benieuwd naar de mogelijkheden van AhinoamSorgh voor jezelf of voor uw familielid?  Wij helpen je/u graag verder! 

Neem contact met ons op
AhinoamSorgh waar jij wordt gezien