Sorgh

De Raad van commissarissen

De RvC heeft verschillende rollen waarvan een aantal ook zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

De Raad van commissarissen

De RvC heeft verschillende rollen waarvan een aantal ook zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Langetermijnwaardecreatie

De Raad houdt toezicht op de langetermijnwaardecreatie van de onderneming. Dit betekent dat de Raad toezicht houdt op de financiële gezondheid en de risicobeheersing van de onderneming, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door directie/Raad van Bestuur. 

Werkgeversrol

Daarnaast is de RvC de werkgever voor de directie of Raad van Bestuur. Dit houdt in dat de Raad verantwoordelijk is voor de samenstelling van directie/Raad van Bestuur maar ook bijvoorbeeld voor de remuneratie (de beloning, bv. het salaris). Onafhankelijkheid van de Raad en alle leden is dan ook een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren.

Klankbordrol

De Raad fungeert tegelijkertijd als klankbord voor de directie of Raad van Bestuur. Zo reflecteert de Raad op de strategie en ondersteunt bij strategische vraagstukken. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Deze rol kan op gespannen voet staan met de twee bovengenoemde. Van klankbord is het een kleine stap richting adviesgeven, en wanneer de Raad begint met adviesgeven komt mogelijk de onafhankelijkheid in het geding. Het is belangrijk om de directie/Raad van Bestuur te laten besturen. 

De RvC is een interne vorm van toezicht. Dit kan betekenen dat in sommige belangrijke besluiten goedkeuring nodig is van de RvC.

Huidige leden van de RVC van Zorgdetail BV

Bernard de Bruin  bernarddebruin@sorgh.nl
Truus Zandee  truuszandee@sorgh.nl
Vacature: Bekijk deze link

AhinoamSorgh waar jij wordt gezien