Sorgh

Complimenten en klachten

Wij zijn een jonge organisatie die goed naar u kan en zal luisteren.

Klachtenregeling AhinoamSorgh

Wij zijn een jonge organisatie die goed naar u kan en zal luisteren. Uw ideeën staan aan de basis van onze verbeteringen. Iedere medewerker binnen AhinoamSorgh zal de tijd maken of creëren om naar u te luisteren. Dit kan soms gepland moeten worden in verband met de rust op de groep, of het dienstenpatroon. 

Heeft u een klacht?

AhinoamSorgh maakt als jonge organisatie iedere dag fouten. Fouten die wij zelf ontdekken of die u opvallen. Onze directeur staat is 24/7 bereikbaar mocht u hem nodig hebben op 06-46827794. Mocht dit voor u niet afdoende zijn, dan kunt u contact opnemen met de raad van toezicht Dat kan via het contactformulier of door een brief of een e-mail te sturen naar de raad van toezicht. In eigenlijk alle gevallen komen we tot een oplossing. Maar toch kan het zijn dat u bij ons geen goed antwoord krijgt op uw klacht. Dan is er de volgende mogelijkheid

Een formele klacht indienen.

U heeft alles naar gedaan maar vind geen gehoor met uw klacht. Dan is Sorgh.nl aangesloten bij de geschillencommissie zorg op Klachtenloket Zorg - De Geschillencommissie Zorg

Bekijk de registratieverklaring

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. 

Voor meer informatie kunt u kijken op degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Waar jij wordt gezien

Benieuwd naar de mogelijkheden van AhinoamSorgh voor jezelf of voor uw familielid?  Wij helpen je/u graag verder! 

Neem contact met ons op
AhinoamSorgh waar jij wordt gezien