Sorgh

De Raaf

Het verschil met De Duif is de nabijheid en intensieve (re)begeleiding die op deze groep wordt geboden.

De Raaf

  • Is een woongroep voor 7 à 8 bewoners. 
  • Bewoners van de Raaf hebben behoefte aan nabijheid en intensieve begeleiding; dit door moeilijk verstaanbaar gedrag. 
  • Naast moeilijk verstaanbaar gedrag kan er sprake zijn van bijkomende beperkingen als psychiatrische aandoeningen en/of disharmonie.
  • Bewoners  hebben een matige tot lichte verstandelijke beperking.  
  • De zorg en begeleiding is gebaseerd op VG 06 en VG 07.

Ondersteuning en begeleiding:

  • Er wordt gewerkt vanuit de visie van Sorgh: Waar jij wordt gezien – daar werken wij samen – op onze locatie in jouw huis.
  • Er is dagelijkse structurele ondersteuning van begeleiding. ’s Morgens is er één begeleider en in de avond zijn er twee begeleiders om de cliënten te ondersteunen en samen activiteiten te ondernemen; in de nacht is er een slaapdienst.
  • Bewoners worden betrokken bij de huishoudelijke activiteiten en/of buitenactiviteiten zoals werken in de tuin.
  • Vrije tijd is individueel invulbaar of in samenspraak met andere bewoners. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte wordt begeleiding geboden. Groepsactiviteiten worden begeleid door de begeleiders en/of vrijwilligers vanuit de kerk en nabije omgeving. Hierbij ligt het accent op aandacht en begrip voor de ervaringen en gevoelens van jongeren en de manier waarop zij graag behandeld willen worden.

Toekomstmogelijkheden:

Het verschil met De Duif is de nabijheid en intensieve (re)begeleiding die op deze groep wordt geboden. Deze groep past bij bewoners die nabijheid nodig hebben vanuit een intensieve ondersteuningsvraag. Vanuit de nabijheid samen kijkend naar de hulpvraag met zicht op de toekomst is het doel.

 

AhinoamSorgh waar jij wordt gezien