Sorgh

De Duif

Het verschil tussen deze groep en De Raaf is de zelfstandigheid en regie van de bewoners.

De Duif

  • Is een woongroep voor 7 a 8 bewoners met wisselend 1 a 2 logees
  • De bewoners van de Duif hebben behoefte aan begeleiding op afstand
  • De bewoners van de Duif kunnen zelfstandig verwoorden waar de ondersteuningsbehoefte ligt
  • Zij hebben een matige tot lichte verstandelijke beperking.  
  • Het zorgaanbod is gebaseerd op VG 04/ VG 06 of GGZ1 / GGZ 2.

Begeleiding en ondersteuning:

  • Er wordt gewerkt vanuit de visie van Sorgh: Waar jij wordt gezien – daar werken wij samen – op onze locatie in jouw huis.
  • Er is dagelijkse ondersteuning van begeleiding. ’s Morgens is er een begeleider en ook in de avond is er een begeleider om de bewoners te ondersteunen en samen activiteiten te ondernemen; in de nacht is er een slaapdienst.
  • Bewoners van De Duif zoeken samen met de begeleiding naar mogelijkheden en oplossingen  voor de problemen die zij ervaren. De begeleidingsstijl kenmerkt zich door 'nabij met de handen op de rug' en 'ruimtegevend'.
  • Bewoners worden betrokken bij de huishoudelijke activiteiten en/of buitenactiviteiten zoals werken in de tuin.
  • Vrije tijd is individueel invulbaar of in samenspraak met andere bewoners. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte wordt begeleiding geboden. Groepsactiviteiten worden begeleid door de begeleiders en/of vrijwilligers vanuit de kerk en nabije omgeving.

Toekomstmogelijkheden

Het verschil tussen deze groep en De Raaf is de zelfstandigheid en regie van de bewoners. De Duif is erg geschikt voor bewoners die een minder intensieve ondersteuningsvraag hebben, maar wel  behoefte hebben aan ondersteuning in de directe omgeving om zo het eigen leven vorm te kunnen geven.

Waar jij wordt gezien

Benieuwd naar de mogelijkheden van AhinoamSorgh voor jezelf of voor uw familielid?  Wij helpen je/u graag verder! 

Neem contact met ons op
AhinoamSorgh waar jij wordt gezien