Sorgh

Begeleiding

Wij bieden mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) de ondersteuning die zij nodig hebben.

Begeleiding bij AhinoamSorgh

Wij willen een unieke en veilige plek zijn waar iedereen welkom is. Dit maakt dat begeleiding binnen AhinoamSorgh alle aandacht heeft. Wij bieden mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG)  de ondersteuning die zij nodig hebben. Hun verstandelijke beperking doet een extra beroep op onze begeleiders. De uitdaging is om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de bewoners en negatieve gedragspatronen om te buigen. De methode Triple C biedt daarbij houvast, door het coachen van cliënten in hun competenties.

Triple C heeft drie belangrijke uitgangspunten:

  • onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie tussen bewoner en begeleider
  • betekenisvolle daginvulling
  • de oorzaak van problematische situaties staat centraal, niet het gedrag zelf

Bij knelpunten in het dagelijkse leven onderzoeken we waarom bewoners bepaald gedrag vertonen. Soms hebben aanpassingen in de omgeving een positief effect, soms is een andere focus nodig op de signalen van de bewoners. De competenties van de bewoners en de focus op waar ze goed in zijn, bieden aanknopingspunten om in lastige situaties op een positieve manier om te schakelen naar de dagelijkse routine. Met competenties als creativiteit, zelfreflectie, doorzettingsvermogen en sensitiviteit zijn onze begeleiders goed voorbereid op het samenspel met onze bewoners.

Spreekt je dit aan als zorgprofessional? Kijk dan bij onze vacatures

Waar jij wordt gezien

Benieuwd naar de mogelijkheden van AhinoamSorgh voor jezelf of voor uw familielid?  Wij helpen je/u graag verder! 

Neem contact met ons op
AhinoamSorgh waar jij wordt gezien