Sorgh

Klachtenregeling

Wij zijn een jonge organisatie die goed naar u luistert. Uw ideeën staan aan de basis van onze verbeteringen.

Klachtenregeling AhinoamSorgh

Wij zijn een jonge organisatie die goed naar u luistert. Uw ideeën staan aan de basis van onze verbeteringen. Iedere medewerker binnen AhinoamSorgh zal tijd en ruimte maken om naar u te luisteren. Soms moet dit eerst gepland worden in verband met de rust op de groep of het rooster.

Heeft u een klacht?

AhinoamSorgh maakt als jonge organisatie iedere dag fouten. Fouten die wij zelf ontdekken of die u opvallen.

U kun met al uw vragen, opmerkingen en/of klachten bij een van de medewerkers  van AhinoamSorgh terecht, maar ook onze Richard Prins is 24/7 bereikbaar: 06-46827794. 

Klachtenfunctionaris

Mocht dit voor u niet afdoende zijn, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Sorgh: mevr. J. Bakering. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-81557559, via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen naar j.bakering@sorgh.nl

We komen eigenlijk altijd tot een oplossing. Krijgt u toch geen goed antwoord op uw klacht? Dan is er de volgende mogelijkheid:

Een formele klacht indienen

U heeft er alles aan gedaan, maar vindt geen gehoor met uw klacht. Sorgh is aangesloten bij Klachtenloket Zorg - De Geschillencommissie Zorg. Zij nemen uw klacht verder in behandeling.

AhinoamSorgh waar jij wordt gezien